Allmänna leveransvillkor ISS Fruktkorgar


God Frukt-garanti 
Alla våra produkter är testade för att motsvara högt ställda kvalitetskrav. Vi kallar det God Frukt-garanti! Om du inte är nöjd med vår vara ber vi dig reklamera senast dagen efter leverans skett. Vid fel eller brist gör ISS ersättningsleverans vid nästkommande leveransdag. 

ISS garanterar att;
  • levererad frukt överensstämmer med ISS kvalitetskrav. 
  • angivna korgvikter inte underskrids. 
  • leverera till angiven leveransadress på angivna leveransdagar och kunden åtar sig att köpa de levererade korgarna. Leverans sker dagtid på vardagar mellan 07-16 om inte annat avtalats. 

Miljöhänsyn 
Vid leverans återhämtas samtidigt befintliga returkorgar. Vid utebliven retur av tomkorg debiteras en kostnad om 65 kr. 

Ändringar i abonnemanget 
Vi behöver 5 arbetsdagar på oss för ändringar i abonnemang innan de skall träda i kraft. För att förebygga missförstånd skall abonnemangsvillkor göras skriftligt till adress ZnJ1a3Rrb3JnYXJAc2UuaXNzd29ybGQuY29t 

Leveransuppehåll 
Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och får inte överstiga två månader. Behörig beställare måste skriftligen meddela senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll. OBS! Leveransuppehållet får ej nyttjas under uppsägningstid. 

Betalningsvillkor 
Fakturering sker i efterskott. Betalningsvillkor 15 dagar. Moms tillkommer med 12 % på angivna priser. Vi utför sedvanlig kreditupplysning på alla nya kunder. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

Prisreglering 
Samtliga priser justeras årligen. 

Uppsägning 
Har inget annat avtalats gäller följande uppsägningstider: 
  • 1-3 korgar per vecka - 1 månads uppsägningstid 
  • 4-10 korgar per vecka - 2 månaders uppsägningstid 
  • >10 korgar per vecka - 3 månaders uppsägningstid 
Uppsägning skall ske skriftligen av behörig beställare per mail, fax eller post och räknas från ankomstdatum.